Ngày này trong lịch sử nhạc Rock

  • Kỷ niệm ngày sinh nghệ sĩ
  • 1977 Ngày sinh của Sascha Gerstner, guitarist của band Helloween.