Ngày này trong lịch sử nhạc Rock

  • Kỷ niệm ngày sinh nghệ sĩ
  • 1960 Ngày sinh của Joey Belladonna, vocal của Anthrax.
  • 1973 Ngày sinh của Ole Christian "Bone W. Machine" Öhman, cựu drummer của Deathstars.
  • 1989 Ngày sinh của Alan Cassidy, drummer của The Black Dahlia Murder & Abigail Williams.