Ngày này trong lịch sử nhạc Rock

  • Kỷ niệm ngày mất nghệ sĩ
  • 2010 Ngày mất của Ronald James "Ronnie Dio" Padavona, heavy metal vocal của Black Sabbath, Ritchie Blackmore's Rainbow, và band của riêng mình mang tên Dio.
  • Kỷ niệm ngày sinh nghệ sĩ
  • 1975 Ngày sinh của Tony Kakko, vocalist của Sonata Arctica & Northern Kings.