Chuyên mục: Tiger Translate BOB 2013

THIS DAY IN ROCK HISTORY
11/08

Ngày sinh của Sylvain Esteve, guitar của Ataraxie.

Chi tiết