Chuyên mục: Rock Việt

Tiếng đàn Thạch “San”

Tiếng đàn Thạch “San”

– Câu truyện về tiếng đàn ai oán và chàng tiều phu chất phác Thạch Sanh đã không còn xa lạ đối với bao thế hệ người Việt Nam. Một…

Chi tiết