Chuyên mục: Rock Việt

THIS DAY IN ROCK HISTORY
19/07

Ngày sinh của Russell Allen, vocal của Symphony X.

Chi tiết