Chuyên mục: Rock Thế giới

THIS DAY IN ROCK HISTORY
24/05

Ngày sinh của Tor Atle Andersen, drummer của band nhạc Progressive/Power - Communic.

Chi tiết