Chuyên mục: Rock Thế giới

THIS DAY IN ROCK HISTORY
19/07

Ngày sinh của Russell Allen - giọng ca chính của ban nhạc Symphony X. Hiện tại anh cũng làm vocal chính cho band Adrenaline Mobs cùng 1 số dự án cá nhân của mình.

Chi tiết