Chuyên mục: Rock Show

Jager Thank You Party 2014

Jager Thank You Party 2014

– Thời gian trôi qua thật nhanh. Vậy là năm 2014 cũng đã sắp trôi qua. Và năm 2014 này cũng đánh dấu 4 năm sự đồng hành giữa Jager và RFC.…

Chi tiết