Chuyên mục: Rock Show

RK, WW – Huế sẽ có gì?

RK, WW – Huế sẽ có gì?

– Có lẽ không cần phải giải thích hay giới thiệu nhiều thêm về chuỗi show Right Kids, Wrong World sau những gì nó đã càn quét ở địa phận…

Chi tiết