Chuyên mục: Rock 360

Hydrophobia của tôi

Hydrophobia của tôi

– Tôi là một người cũ kỹ, và lười nữa. Rock hầu như chỉ nghe loanh quanh bốn band yêu thích (thuộc loại ‘nhẹ’) cộng với…

Chi tiết
Tán ngẫu về Brutal

Tán ngẫu về Brutal

– Hồi lâu có nghe một câu vui tai, đại để là: ’Thuyết tương đối của Einstein không chỉ đúng với vận tốc và thời gian, nó còn đúng…

Chi tiết