Chuyên mục: Rock 360

Tán ngẫu về Brutal

Tán ngẫu về Brutal

– Hồi lâu có nghe một câu vui tai, đại để là: ’Thuyết tương đối của Einstein không chỉ đúng với vận tốc và thời gian, nó còn đúng…

Chi tiết
THIS DAY IN ROCK HISTORY
26/07

Ngày sinh của Gary Cherone, vocal của Extreme & một thời gian trong Van Halen.

Chi tiết