Chuyên mục: Chân dung nghệ sĩ

THIS DAY IN ROCK HISTORY
24/05

Ngày mất của Paul Dedrick Gray, cựu bassist của Slipknot.

Chi tiết