Chuyên mục: Phỏng vấn

THIS DAY IN ROCK HISTORY
26/07

Ngày sinh của Rex Robert Brown, cựu bassist của Pantera.

Chi tiết