Chuyên mục: Phỏng vấn

Tán ngẫu về Brutal

Tán ngẫu về Brutal

– Hồi lâu có nghe một câu vui tai, đại để là: ’Thuyết tương đối của Einstein không chỉ đúng với vận tốc và thời gian, nó còn đúng…

Chi tiết
THIS DAY IN ROCK HISTORY
25/05

Ngày sinh của Anders Johansson, drummer của Hammerfall.

Chi tiết