Chuyên mục: Keep Your Passion

THIS DAY IN ROCK HISTORY
01/08

Ngày sinh của Dan Donegan, cựu guitar của Disturbed.

Chi tiết