Chuyên mục: Rockstorm 2013

PAK band cũng ROCK?

PAK band cũng ROCK?

– Để đi tìm một định nghĩa duy nhất về rock là rất khó. Trong suốt hơn nửa thế kỷ tồn tại và phát triển của mình, rock đã nhiều…

Chi tiết