Chuyên mục: Cảm nhận

THIS DAY IN ROCK HISTORY
23/07

Ngày sinh của Saul "Slash" Hudson, guitar của Guns N' Roses, Velvet Revolver & Slash.

Chi tiết