guest Xin Chào, Khách. Hãy đăng nhập hoặc đăng ký.
Tháng Mười 18, 2018, 07:57:46

Khi bạn muốn cài đặt diễn đàn SMF của riêng bạn, hoặc muốn tham gia một diễn đàn SMF khác, bạn sẽ phải đăng ký một tên tài khoản. Điều này giúp bạn quản lý các bài viết bạn đã gửi và theo dõi những chủ đề mà bạn đã đọc, không cần biết là nơi bạn đang dùng ở đâu hoặc là máy tính bạn đang dùng là cái nào. Bạn sẽ có thể điền hồ sơ và sử dụng tin nhắn cá nhân. Bạn cũng sẽ có thể yêu cầu nhận thông báo qua thư về các hoạt động trên diễn đàn và một số hoạt động khác nữa.

  1. Đăng ký như thế nào
  2. Trang Đăng Ký

Đăng ký như thế nào

Giả sử bạn vào diễn đàn với tư cách là một người khách mới và muốn đăng ký, bạn có thể tìm ở một trong hai chỗ:

  • Ở trên mọi trang của diễn đàn, bạn có thể chọn Đăng ký từ trình đơn chính.
  • Một màn hình đăng nhập với lời nhắn về giới hạn truy cập cho những thành viên đã đăng ký, bạn có thể sử dụng liên kết tới trang đăng ký đã được đưa ra hoặc chọn Đăng ký từ trình đơn chính.
Cảnh báo!
Chỉ có những thành viên đã đăng ký mới được phép truy cập vào phần này.
Hãy đăng nhập qua giao diện dưới đay hoặc đang ký một tài khoản với Tên Diễn Đàn.

Trang Đăng Ký

Đăng Ký - Phần thông tin bắt buộc
Chọn tên truy cập::
Theo tiêu chuẩn nhận dạng của diễn đàn.
Địa chỉ thư điện tử::
Bạn phải điền 1 địa chỉ thư hợp lệ.
Chọn mật khẩu:
Xác nhận mật khẩu:
Đây là chỗ mà sẽ viết các cam kết về đăng ký tài khoản nếu có!


Khi bạn vào trang đăng ký, bạn sẽ cần phải nhập tên truy cập, địa chỉ thư điện tửmật khẩu, và có cả lựa chọn cho bạn để ẩn địa chỉ thư đó đi. Vì hầu hết các diễn đàn đều yêu cầu bạn phải đồng ý với điều khoản sử dụng diễn đàn trước khi bản đăng ký được chấp nhận, bạn sẽ phải đọc cam kết và tích vào mục ĐỒNG Ý trước khi tiếp tục. Tiếp theo thì sẽ phụ thuộc nhiều vào cấu hình của diễn đàn, nhưng, nếu tiếp theo mà bạn nhìn thấy một trang đăng nhập với lời nhắn mời bạn đăng nhập, thì bạn đã đăng ký xong và bạn đã có thể đăng nhập! Nếu không, sẽ có hai khả năng:

  • Nếu phần đăng ký đã được cấu hình là yêu cầu kích hoạt qua thư điện tử, trang tiếp theo sẽ bảo bạn và bạn phải kiểm tra thư với phần hướng dẫn các bước để tiếp tục. Nhưng có một liên kết rất hữu ích ('Bạn không nhận được thư kích hoạt phải không?') trong phần Thông tin người dùng trong trường hợp bạn không nhận được thư hoặc bạn gõ nhầm địa chỉ hộp thư.
  • Nếu phần đăng ký đã được cấu hình là yêu cầu xét duyệt của quản trị, trang tiếp theo sẽ nói cho bạn hay và bạn phải kiểm tra thư với phần hướng dẫn các bước đồng thời một thư khác sẽ được gửi tới sau cho bạn và báo cho bạn biết rằng bản đăng ký của bạn có được xét hay không.


Powered by MySQL Powered by PHP RockPassion.Vn © 2005 - 2010 by OnNetWave.
Powered by SMF 1.1.12 | SMF © 2007, Simple Machines LLC
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Go to Top