guest Xin Chào, Khách. Hãy đăng nhập hoặc đăng ký.
Tháng Mười 18, 2018, 23:07:38

SMF giúp bạn trao đổi thông tin với người khác. Có nhiều cách để chuyển tin, như viết bài trong diễn đàn, gửi thư điện tử, gửi tin nhắn ICQ, AIM hay YIM. Nhưng SMF cũng có một hệ thông tin nhắn riêng cho những thành viên đã đăng ký. Hệ thống này đôi lúc tiện lợi hơn hầu hết nhưng phương thức chuyển tin kể trên

 1. Tin nhắn nội bộ
  1. Ghi chú
  2. Đọc tin nhắn
 2. Giao diện mục tin nhắn
  1. Viết hoặc trả lời một tin nhắn

Tin nhắn nội bộ

Ghi chú

Thư điện tử là cách giao thiệp trực tiếp với các thành viên nhưng nó cũng có vài nhược điểm khi sử dụng trong diễn đàn: bạn phải mở chương trình thư tín để gửi và nhận tin, người nhận thì cũng phải mở chương trình thư và kiểm tra hòm thư, tin của bạn sẽ bị lẫn với tất cả các thư khác và có thể mất tới vài phút tới cả tiếng đồng hồ để bức thư có thể đi tới người nhận.

Như một sự thay thế cho thư điện tử, SMF đưa ra một cách nhanh hơn cũng đồng thời bảo mật hơn. Tin nhắn nội bộ trong diễn đàn sẽ được gửi ngay lập tức đến hộp tin của người nhận. Tin nhắn sẽ được gửi và nhận hoàn toàn ở trong SMF, nên cả bạn lẫn người nhận đều không phải mở một chương trình nào khác hoặc rời diễn đàn. Tin nhắn nội bộ cũng bảo mật hơn cho cả người gửi và nhận vì không có địa chỉ hộp thư nào được lộ ra, nếu có chỉ là tên thành viên trong diễn đàn.

Nếu người nhận hiện không vào diễn đàn, tin nhắn nội bộ sẽ đợi trong hộp tin cho tới khi thành viên đó đăng nhập và đọc và/hay xóa tin đi. Tóm lại, tin nhắn của SMF là hệ thống nội bộ với mức độ bảo mật rất cao.

Đọc tin nhắn

Để đọc được tin nhắn nội bộ, bạn phải đăng nhập vào, bấm vào liên kết với nội dung tương tự như thế này 'Này, [tên đang nhập], bạn có x tin nhắn, x tin mới'.

Giao diện mục tin nhắn

Giao diện mục tin nhắn dùng để hiển thị chỉ mục tin nhắn. Ở đây chúng ta có phần Tin gửi đến, còn phần Tin gửi đi cũng có giao diện tương tự:

+  Tên diễn đàn
|- +  Tin nhắn nội bộ
| |- +  Tin đến
Bài viết
Tin mới

Tin đến
Tin đi

  Ngày  Tiêu đề Gửi từ
Ngày tháng của tin Tiêu đề tin Thành viên khác
Trang: [1]
  • Một vài diễn đàn cho phép hiển thị cấu trúc dạng cây ở phía bên trên các tin nhắn.
 • Nút Delete All sẽ xóa tât cả tin nhắn trong hộp Tin đến (hoặc Tin đi nếu được mở). Chú ý rằng sử dụng hộp kiểm cùng với nút Xóa tin đã chọn cũng giúp bạn xóa những tin được chọn, và hộp kiểm trên cùng sẽ đánh dấu toàn bộ các hộp kiểm phía dưới.
 • Liên kết Tin đi đưa bạn đến hộp tin đi, khi đó liên Tin đến sẽ được tô đậm.
 • Nút Tạo tin mới cho phép bạn tạo một tin mới, cũng giống với việc tạo một chủ đề mới nhưng thêm vào mục 'Gửi tới:' và 'Bcc:' (Gửi thêm cho) và lựa chọn lưu tin vào mục Tin đi.
 • Nút Kiểm tra kiểm tra xem có tin mới hay chưa.
 • Các liên kết Ngày, Tiêu đề, và Người gửi giúp bạn sắp xếp các cột theo các tiêu chí đã chọn (riêng cột Ngày có thể chuyển đổi giữa chế độ sắp xếp xuôi và ngược thể hiện ở một mũi tên nhỏ bên cạnh).
 • Tiêu đề của chủ đề đưa bạn tới phần mở đầu của tin, thường là ở ngay phía dưới.
 • Số trang liên kết tới các trang tương ứng chứa các tin.

Viết hoặc trả lời một tin nhắn

Có vài cách khác nhau để bạn có thể viết một tin mới, nhưng tất cả đều yêu cầu bạn phải đăng nhập:

 • Bạn có thể bấm vào liên kết có dạng đại loại như là '[Tên người dùng] có x tin nhắn, trong đó có x tin mới', sau đó bấm vào nút Tạo tin mới trong hộp thư.
 • Bạn có thể bấm vào tên một thành viên khác, sau đó là Gửi tin nhắn cho thành viên này trong bảng hiển thị của thành viên đó.
 • Bạn có thể bấm thẳng vào hình IM tắt/bật trong phần thông tin thành viên ở trong mỗi bài viết của thành viên đó.
 • Bạn có thể bấm thẳng vào hình PM tắt/bật ở mục Thông tin hiện tại trong bảng hiển thị của thành viên đó. (Hình/Liên kết này thường bị trùng lắp trọng phần thông tin người dùng nêu trên.)
 • Trả lời một tin nhắn tương tự như trả lời một chủ đề.


Powered by MySQL Powered by PHP RockPassion.Vn © 2005 - 2010 by OnNetWave.
Powered by SMF 1.1.12 | SMF © 2007, Simple Machines LLC
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Go to Top