THIS DAY IN ROCK HISTORY
04/01

Ngày mất của Philip Parris Lynott, người sáng lập, guitarist/bassist của band nhạc Hard Rock/Heavy Metal - Thin Lizzy

Chi tiết

Hotline:
+84.98.333.1085