THIS DAY IN ROCK HISTORY
02/05

Ngày mất của Matsumoto "Hide" Hideto, thành viên ban nhạc X - Japan.

Chi tiết

Hotline:
+84.98.333.1085